Virksomheters bruk av Facebook til relasjonsbygging

Øving 3 - Oppgave 3 - Virksomheters relasjonsbygging på Facebook, hvor starter man og hva bør man vektlegge?

Reklamer